Yvonne Strahovski

Australia
[several items separated by commas]
[several items separated by commas]